EN 13034: Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën

De EN 13034 norm houdt in dat de kleding voldoet aan de vereisten voor kleding die beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Veiligheidskleding met deze certificering is geschikt voor gebruik in omgevingen waar het risico bestaat dat u wordt blootgesteld aan spatten van kleine hoeveelheden chemicaliën, maar waarvoor een volledige lichaamsbescherming niet vereist is. Veiligheidskleding met de EN 13034-certificering is zo ontworpen dat de naden voorkomen dat er vloeistoffen en chemicaliën door de kleding heen binnendringen.

EN 13034 : Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën


Over normering EN 13034

De EN 13034 norm legt de vereisten en testmethoden vast voor chemische beschermingspakken van type 6. Zowel pakken voor éénmalig gebruik als herbruikbare pakken vallen onder deze norm. Voor bijbehorende uitrustingen, zoals handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken van het pak wordt verwezen naar de overeenkomstige productnormen. type 6 kleding is kleding die een beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. over het algemeen zal deze kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen.

Let op: het langdurig dragen van beschermende pakken tegen vloeibare chemicaliën kan hittestress tot gevolg hebben!

Eisen aan EN 13034 genormeerde werkkleding

  • Bij het ontwerpen van werkkleding dient erop te worden toegezien dat spatten niet in de kleding kunnen binnendringen (bijvoorbeeld door zaksluitingen)
  • De werkkleding dient de spraytest te doorstaan
  • Een model dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de EN 340-norm

Hoe wordt werkkleding getest om te voldoen aan normering EN 13034

Om de normering EN 13034 te mogen dragen worden verschillende tests uitgevoerd op het doek waarvan de werkkleding wordt gemaakt. Het doek wordt getest op treksterkte, maar ook op chemicaliënbestendigheid. Hiervoor worden 4 verschillende oplossingen van chemicaliën op het doek aangebracht. Er wordt vervolgens gekeken de hoeveelheid van de vloeistoffen die door het doek dringen en de hoeveelheid die van het doek afparelt. Binnen de EN 13030-norm is vastgesteld binnen welke marges dit dient te vallen.

Er wordt tevens een spraytest (mannequin-test) uitgevoerd waarbij het gerede product wordt getest per kwaliteit. Tijdens de test worden 7 bewegingen uitgevoerd waarbij wordt gekeken hoeveel vloeistof doorgelaten wordt door de kleding. Deze test wordt niet uitgevoerd indien het om gedeeltelijke bescherming van het lichaam gaat.

Instructies voor het reinigen van de kleding

Volg altijd de aanwijzingen op het waslabel op. Gebruik geen wasmiddelen die zeep bevatten, maar uitsluitend synthetische wasmiddelen. Na reiniging dient de kleding gecontroleerd te worden op afwijkingen in de teflonafwerking. De kleding mag uitsluitend hersteld worden met materialen die voldoen aan de eisen en normering van het betreffende kledingstuk.


Populaire Multinorm kleding

Producten vergelijken EMPTY
Geen producten geselecteerd.